Dükanda bar

Boýag BIŽAN 3 kg

Agramy 3 kl

Öndüriji Eýran


  Задайте вопрос
Показать телефон
Dükan
0 out of 5
Kategoriýa

Düşündürilişi

Emal boýagy aňsatlyk bilen içki ýa-da daşky bölegiň örtüklemesini boýap başarar. Emal bilen beton, metal, agaç we kerpiç boýasaň bolýar. Iň esasysy ony ýangyn howply ýerlerde ulanmaly däl, sebäbi onuň düzüminde lak bar, we bilşimiz ýaly lak çalt ýanýan materialdyr.

Lak boýaglaryna hemişe isleg bar. Iň meşhury emal boýagy. Oňa düşünmek aňsat, sebäbi ol bilen işlemek aňsat we netijesi hem göze ýakymly. Şeýle-de emal bahasy boýunça hem amatly.

Краски

Öý üçin önümleriň kataloglary.

Bu haryt boýunça başga teklip ýok

Adaty soraglar

There are no enquiries yet.