Dükanda bar

Öçürijiler we rozetkalar üçin ramka 4-postly

27.00 m

Öçürijiler we rozetkalar üçin ramkalar –öý, ofis, kärhanalaryň aýrylmaz bir bölegidir. . öçürijilerwerozetkalarbinanyň interýeryna gelşer ýaly, we elektrik emjamlary rahat ulanar ýaly ramkalar döredildi.. Munuň kömegi bilen iş ýerine ýetirýän enjamlar owadan dizaýnly çözgütlere hem öwrüldi

  Задайте вопрос
Показать телефон

Düşündürilişi


Bu haryt boýunça başga teklip ýok

Adaty soraglar

There are no enquiries yet.